Bliv medlem af KAM

DET ER EN GOD IDÉ AT LÆSE VEJLEDNINGEN INDEN MAN OPRETTER SIG.

LÆS LIGELEDES NEDENSTÅENDE VILKÅR FOR MEDLEMSKAB AF KORSØR ATLETIK OG MOTION.

Når du melder dig ind i Korsør Atletik og Motionsklub har du følgende muligheder og forpligtigelser:

1. Aktivt medlem:

Pris pr 1. oktober 2022 kr. 600,00 årligt (atletik, motion og gang). Det giver adgang til at deltage i de arrangementer vi holder til medlemspris. samt stemmeret til generalforsamlingen.

2. Familieordning:

Pris pr. 1.oktober 2022 kr. 1500,00 årligt. Det giver adgang til at deltage i de arrangementer vi holder til medlemspris. samt stemmeret til generalforsamlingen for hvert navn,

3. Passivt medlemskab:

Pris pr. 1. oktober 2022 kr. 200,00 årligt

4. Ad hoc – Løbeskoleevent:

Pris fastsættes til det enkelte løbeskoleevent. Tilmeldingen gælder for det aktuelle løbeskoleevent, hvorefter man overgår som aktivt medlem, medmindre man melder sig ud. se under punkt 1.

BETALING MV:

Opkrævning af kontingent vil ske af 2 omgange, 1.april og 1 oktober.

Du skal være opmærksom på, at hvis du skifter dankort, bank mv, skal du selv oplyse det. Korsør Atletik og Motion sender en mail / advis for hver hævning, også i tilfælde af en evt. manglende betaling.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal være afsendt skriftlig senest 14 dage før kontingent betales, (1. april og 1. oktober), evt. mail sendes til adressen: medlem@kam-atletik.dk

Udmeldelse skal altid være skriftlig… før den betragtes som gyldig.

Ved Manglende betaling:

Dit medlemskab regnes for ophørt hvis der ikke betales.

For en evt. fortsættelse af medlemskab kræves det, at det skyldige beløb (fra dato for manglende betaling til dags dato) indbetales først, før medlemskab betragtes som gyldigt igen.

Man er altid velkommen til at aftale en afdragsordning. 

 

Du kan melde dig ind her