Information / Generalforsamling 2018/2019

Generalforsamling 2018/2019

Korsør Atletik og Motions generalforsamling den 14. marts 2019

Følgende punkter behandles på generalforsamling.
1. - Valg af dirigent: Henning Blok Madsen
2. - Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse: Godkendt
3. - Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Årsregnskabet er godkendt
4. - Fastlæggelse af kontingent: Er fastsat til det sammen.
5. - Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag indkommet
6. - Valg
a) 2-4 bestyrelsesmedlemmer på valg:
• Peer Bagge, Rikke Blok Madsen, Morten Hansen, Per Cantby og Andreas Schou Pedersen
Valgt for den kommende periode 2019-2021:
• Peer Bagge, Rikke Blok Madsen, Per Cantby og Andreas Schou Pedersen
b) 2 Suppleanter:
• Morten Hansen
c) 2 revisorer (1 på lige og 1 på lige år)
• Per Hansen og Knud Pedersen
d) 1 revisorsuppleant
• Bo Lauridsen
7. – Eventuelt
Tilføjelse til referat:
Bestyrelsen består herefter af:
Peer Bagge, Skovbrinken 26, 4220 Korsør – formand
Ib Lange, Markmosen 10, 4220 Korsør – kasserer
Andreas Schou Pedersen, Solvænget 28, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Poul Nørmark, Søbo 13, Bildsø, 4200 Slagelse
Per Cantby, Skovbrynet 12 b, 4220 Korsør
Linda Pedersen, Lokesvej 1, 4220 Korsør
Rikke Blok Madsen, Bondesvænget 17, 4220 Korsør
Anne Kantsø Nielsen, Udsigten 3, 4220 Korsør
Harboe
STS
Peer Bagge