Information / Generalforsamling 15. juni 2021

Generalforsamling 15. juni 2021

Generalforsamling

Korsør AM afholder generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 i Korsørhallen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Der serveres en sandwich og en øl/sodavand, på dagen til de medlemmer som skriver sig på sandwichseddelen i klubhuset eller på mail til Peer Bagge: pbagge@sport.dk
Senest søndag den 13. juni 2021
Corona regler:
• Alle over 15 år skal have gyldig Coronapas. Tjekkes ved indgangen.
• Der skal bruges mundbind/visir, så længe du ikke sidder ned.
• Mindst 1 m. mellem siddende.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende.
1. - Valg af dirigent og stemmetællere
2. - Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3. - Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. - Fastlæggelse af kontingent
5. - Behandling af indkomne forslag
6. - Valg
a) 2-4 bestyrelsesmedlemmer
• På valg for den kommende periode 2021- 2023 er følgende fra bestyrelsen:
• Peer Bagge ønsker genvalg
• Per Cantby ønsker genvalg
• Andreas Schou Pedersen ønsker genvalg
• Ib Lange ønsker genvalg

b) 2 suppleanter
c) 2 revisorer (1 på lige og 1 på lige år)
d) 1 revisor supplant
7. - Eventuelt
Harboe
STS
Peer Bagge