Fællestræning for motionister aflyses - Covid-19 INFO

2020-10-26 08:42
Klubbens fællestræning for motionister aflyses i foreløbigt 14 dage.

Med stramning af forsamlingsforbuddet til 10 personer bliver det vanskeligt at opretholde den normale fællestræning. Bestyrelsen/Motionsudvalget har derfor aflyst motionisternes fællestræning. Vi afventer pt. evt. nærmere retningslinjer fra DIF/DGI og Slagelse Kommune.

Der er pt. ikke adgang til klublokalet for motionister og Motionsudvalget opfordre alle til at træne hjemmefra i mindre grupper på for eksempel 3 – 4 personer.

Pt. arbejder vi på at lave et nyt set-up for fællestræningen. Lidt om ”tanker” om et nyt set-up.
• Forskellige mødetidspunkter for holdene
• Flere faste ”frontløbere” så man reelt kan opdeles i grupper på max 10 personer.
• Man løber på det samme hold hver gang for at mindske antallet af personer man er i kontakt med
• Faste ruter til holdene på hverdage

Set-uppet skal finpudses/drøftes – men en ting er sikkert: Vi søger i den nærmeste fremtid efter ”frontløbere”.
Husk at træne - Pas godt på hinanden
Peer Bagge