Møde i Motionsudvalget tirsdag d. 11. august kl. 18.45

2020-08-03 20:56
Vi har masser af gode emner at drøfte:
Corona – hvordan får vi de sidste retur til fællestræningen
Hvordan skal vores efterår være:
• Løbeskoler
• Gå-hold
• Løbetrænerkurser
• Brug af stadion til styrke/interval
Motionsløbet d. 19. september
• Fællesspisning
• Frivillige
Korsør Løbet 2020 -
Sociale tilbud efteråret/vinteren
Tur til Harzen 2021
Eventuelt

Husk alle er velkomne til at deltage – jo flere desto bredere skuldre til at bærer.
Håber ikke alle er ferieramte.Møde i Motionsudvalget tirsdag d. 11. august kl. 18.45


Peer Bagge