Kontingentindbetaling 2018

2018-03-30 08:41
Kontingentet for 2018 blev fastsat på årets generalforsamling.
Det er uændret i forhold til 2017:
  • Medlem kr. 600
  • Familiemedlemskab kr. 1.500
  • Støttemedlemskab kr. 100
* Der udleveres en klubtrøje til nye medlemmer ved indmeldelse.
 
Kontingentet betales fortsat via Place2book - der pålægges et lille genbyr.
 
 
Peer Bagge